Gal pe Mures si pe tarnave
Acceseaza pagina FEADR         

Atintis

Comuna Aţintiş aparţine judeţului Mureş, are o suprafaţă de 4809 ha din care suprafaţa intravilanului este de 254 ha. Localitatea se găseşte pe valea Aţintişului, afluent pe stânga al râului Mureş, la 8 km distanţă faţă de oraşul Luduş şi la 51 km de municipiul Târgu-Mureş, învecinîndu-se cu localităţile: Bogata la nord, Cuci la nord-est, Luduş la vest, Bichiş la sud, Noşlac şi Fărău la sud-vest.

Proiecte implementate 2007-2013

Cetatea de Balta

Teritoriul administrativ al comunei Cetatea de Baltă este situat în partea estică a judeţului Alba, în Podişul Târnavelor, în partea inferioară a râului Târnava Mică. La est se învecinează cu comuna Adamuş judeţul Mureş şi localitatea Boian din judeţul Sibiu, la sud cu localitatea Făget, la vest cu localităţile Tăuni şi Feisa iar la nord cu localitatea Veseuş. Principalul tip de sol predominant este solul brun roşcat de pădure. Resursa naturală cea mai importantă este reprezentată de gazul metan.

Vegetaţia este alcătuită din păduri de foioase: carpen, stejar, salcâm, mesteacăn,plop, salcie; păşuni, fâneţe, culturi vegetale: grâu, porumb, rapiţă, viţă de vie.

Proiecte implementate 2007-2013

Hoparta

Comuna Hopârta este dispusă aproximativ nord-est în cadrul teritoriului judeţean. Teritoriul său administrativ se învecinează la vest şi nord-vest cu oraşul Ocna Mureş, la nord-est cu cel al comunei Noşlac, la est cu teritoriile comunelor Fărău şi Şona şi în sud-est cu cel al comunei Lopadea Nouă

Proiecte implementate 2007-2013

Farau

Comuna Fărău este situată în partea de nord-est a judeţului Alba, pe partea stângă a Mureşului, în cadrul Podişului Târnavelor şi cuprinde în totalitate bazinul pârâului Şomoghi, afluent de dreapta a Mureşului. Solurile predominante sunte cele brune de pădure în zonele mai înalte, împădurite, cernoziomuri puternic levigate sau soluri brune cernoziomiceîn zona terenurilor agricole şi soluri aluvionare în luncile largi.

Proiecte implementate 2007-2013

Jidvei

Comuna Jidvei este situată în partea estică a judeţului Alba. Din punct de vedere geografic comuna se află în Dealurile Târnavei Mici, la nord teritoriul se află în Podişul Târnavei iar la sud în Podişul Blajului.

Între localităţile Transilvaniei, ca parte integrantă a judeţului Alba, cu o existenţă seculară, se remarcă comuna Judvei cu cele cinci sate: Jidvei, Balcaciu, Feişa, Căpâlna de Jos, Veseuş.

Proiecte implementate 2007-2013

Page 1 of 3

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania AICI. Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programele PNDR şi SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.